Hoppa till innehållet

Vittjärvshus sponsringspolicy

Vi på Vittjärvshus definierar sponsring som ett samarbete på affärsmässiga grunder. Ett samarbete vars syfte är att skapa ömsesidig nytta för två, eller flera, parter. Den sponsrade parten, som exempelvis kan vara en organisation, en idrottsförening eller en person, ger vissa förmåner till Vittjärvshus i vår roll som sponsor, och får som motprestation från vår sida exempelvis pengar, varor och/eller tjänster.

Utgångspunkten för all sponsring som vi medverkar i är att den ska leda till ett ömsesidigt utbyte av värden. Exempel på värden kan vara att öka marknadens kännedom om vårt varumärke, ge kommersiella fördelar i form av ökat kundunderlag, göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare etc. Internt i vårt företag ska sponsringen medverka till att öka stoltheten och engagemanget i företaget.

Vittjärvshus är och vill vara en del i vår regions utveckling, och vår sponsring är en del av detta. I dagsläget sponsrar vi en rad olika föreningar, individuella utövare, evenemang etc. Vår sponsring är i huvudsak lokal i Norrbotten då vår primära marknad finns här. Vårt mål är att fördela sponsringen på ett långsiktigt klokt sätt.

Sponsringen ska:

  • Vara diverserad inom olika områden.
  • Harmoniera med vår värdegrund och vårt varumärke.
  • Ha en balans utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
  • Ge möjlighet till kundaktiviteter.
  • Ha ett hållbarhetsfokus.
  • Innehålla tydliga motprestationer.
  • Avtalas individuellt.

Ledningsgruppen hanterar inkomna ansökningar löpande.

Välkommen in med din ansökan.

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

METOD ANPASSAT

 

METOD ANPASSAT

Välkommen in med din ansökan.

METOD ANPASSAT

Bara fantasin sätter gränser. Här har ni 100-procentig valfrihet utifrån er unika situation. Vi finns alltid nära dig som kund och vi följs åt genom hela processen.

 

METOD SOLID

Välkommen in med din ansökan.

METOD SOLID

Vårt husmodellskoncept. Effektiva och välplanerade ytor tillsammans med nerskalade och tydliga tillval.

By Formsmedjan. Powered by Yago