Hoppa till innehållet

Kvalitetspolicy

Vårt mål är dina förväntningar

Våra goda kundrelationer

På Vittjärvshus anstränger vi oss alltid för att ni ska vara nöjda. Till 100 procent. Från er allra första kontakt med oss tills ni slutligen bor i er nya bostad är vårt mål att motsvara, eller helst överträffa, era behov och förväntningar.

Våra pålitliga leveranser

Våra professionella och punktliga leveranser har gett oss många nöjda kunder. Ni ska också bli en av dem. Hos oss behöver ni helt enkelt inte vänta i onödan på ert nya hem.

Vårt viktiga utvecklingsarbete

Vittjärvshus är ett litet företag med stora ambitioner. För att utvecklas och bli ännu bättre samarbetar vi med avdelningen för kvalitets- och miljöledning på Luleå Tekniska Universitet. Ett samarbete som resulterar i konkreta åtgärder vilket gör oss och våra hus ännu bättre.

Vår smarta kvalitetskontroll

Det är tryggt att anlita Vittjärvshus. Vi använder oss nämligen av ett egenutvecklat system för kvalitetskontroll för såväl vårt eget som våra entreprenörers arbete. Systemet fungerar som garanti för att vi levererar ert hus enligt alla gällande krav och normer. Vi kontrollerar alla delar av produktionsprocessen ända tills dess att huset står klart – vilket minimerar risken för fel. I samband med slutbesiktningen och överlämnandet lämnar vi över kvalitetsdokumenten till er.


Så här fungerar kvalitetskontrollen:

Grundläggning

Vid grundläggningen kontrollerar och godkänner vi ett antal punkter med datum och signatur. Ni kan således vara säker på att grundplattan uppfyller alla krav och normer. För att underlätta montering och fortsatt byggnation kontrollerar vi även andra förhållanden som exempelvis isolering, höjdavvikelser, mått, VVS-anslutningar och vinklar.

Prefabtillverkning

I vår fabrik i tillverkas väggblocken och alla förtillverkade moduler som ingår i leveransen. Tillverkningsprocessen utförs i tre delar – stomme, panel och isolering. All tillverkning sker under tak i torra lokaler i en snabb byggprocess. Dessutom levereras allt material med täckta lastbilar, allt för att minimera risken för fuktskador. Vi kontrollerar, godkänner och stämplar att samtliga delar är korrekt utförda enligt ritning med datum och signatur.

Stommontering och utvändiga arbeten

På byggplatsen kontrollerar och godkänner vi ett stort antal punkter allt eftersom huset monteras och färdigställs utvändigt. Kontrollen omfattar bland annat stomme, fasad, inklädningar, plåtbeslag, avvattning, tak, fönster, dörrar och isolering.

Invändiga arbeten

Vi kontrollerar även det invändiga arbetet med innerväggar, ventilation, skivor och paneler, fönster och dörrar, kök, bad, garderober och listverk med mera.

Avvikelserapporter

När en avvikelse som vi inte kan rätta till omgående uppstår skrivs en avvikelserapport. Här anges vilka konsekvenser avvikelsen innebär och vilka åtgärder som krävs för att lösa problemet. Arbetet med att avhjälpa felet har högsta prioritet och självklart utvärderas avvikelserna för att eliminera liknande problem i framtiden.

Arbetsmiljöplan

Vår arbetsmiljöplan omfattar allmänna ordnings- och skyddsföreskrifter för arbetsplatsen samt en plan över hur skyddsarbetet är organiserat.

En lokal husleverantör sedan 1975

En lokal husleverantör sedan 1975