Hoppa till innehållet

Husbyggarskolan

Att bygga hus med oss är ett projekt, en upplevelse som många gör endast en gång i livet

Därför vill vi förbereda er på denna resa på ett så bra sätt som möjligt genom att förklara alla steg ni måste ta för att bygga just ert drömhus. Ni kan välja att ta den lätta vägen, att låta oss leverera vår högklassiga standardkvalitet, eller själva välja utformning och material in i minsta detalj. Det är helt upp till er.

Vi bygger alla våra hus med egna snickare och egen arbetsledning för att kunna garantera ett perfekt resultat och en trygghet under hela byggprocessen – från fabrik till färdigt hus.

Här är etapperna ni ska passera innan ni slutligen kan flytta in i ert nya hem.

MARK

Marken är bland det viktigaste när de kommer till husbyggnation. En geoteknisk undersökning går att beställa och beskriver vilka förutsättningar ni har inför grundläggning på just er tomt. En geoteknisk undersökning är en liten investering men kan förhindra eventuella negativa överraskningar när man stoppar spaden i backen.

Skulle ni mot förmodan ha en mark med väldigt dåliga förutsättningar så finns det ett par åtgärder som brukar rekommenderas i den geotekniska undersökningen. Det ena alternativet är en så kallad överlast, då tar man stor mängd massa och placerar jämt över tomten för att de sedan ska ligga i en viss period och packa ihop materialet. Alternativ två är en kompensationsgrund där man helt enkelt gräver bort massa under huset som motsvarar husets vikt och sedan ersätter man det med cellplast. När man sedan påför huset så har man inte ökat lasten på marken. Kompensationsgrund är oftast lite dyrare, men de går istället väldigt fort jämfört med en överlast. Överlast tar kan ta cirka 6-12 månader medan en kompensationsgrundläggning endast tar 1 vecka.


LEVERANSMETODER

Med flexibilitet hittar vi tillsammans rätt för dig. Oavsett om du väljer nyckelfärdigt eller något annat husalternativ levererar vi alltid en hög kvalitet till dig som kund. Vår valfrihet och flexibilitet ger dig alla möjligheter att hitta hem. Här kan du läsa om våra olika leveransförslag.

 

  

1. EKONOMI

Det kan vara bra att i ett tidigt skede boka in ett möte med banken för att tillsammans med de fastställa vad huset får kosta, då vet man vilken budget man har att förhålla sig till.

2. TOMT

Tomtens förutsättningar styr ofta vilken typ av hus som passar att bygga just där. Är det inom stadsplanerat område kan det även finnas en detaljplan som reglerar vad och hur du får bygga.

För att ni ska få maximal valuta för pengarna måste ni först hitta en tomt. Det kan ofta vara en längre process än att bygga själva huset. Därför är det av yttersta vikt att ni vet var huset ska stå innan ni bestämmer vilket hus ni vill ha.
Här följer några viktiga faktorer som har stor betydelse för vilket hus ni ska välja.

 • Väderstreck. Var går solen upp och hur rör den sig? Hur kan ni anpassa och vrida huset för att få maximal nytta och komfort under hela dygnet?
 • Ni vill förstås ha uteplatsen i solen så lång del av dagen/kvällen som möjligt.
 • Har ni extra fin utsikt åt något håll ska ni kanske vara generösare med fönster åt det hållet.
 • Stora fina fönster i all ära. De ger en fantastisk utsikt på dagen men också lika stor insyn på kvällen.
 • Om marken lutar kan ett etage vara att föredra för att slippa fylla upp tomten. Fyllning och packning är dyrt.
 • Markens beskaffenhet. Är det svår eller lättbyggd mark? Det finns många sätt att bygga på beroende på markförhållanden. Även detta är en faktor som kan fördyra byggprocessen.
 • Växtlighet. Finns det träd på tomten, som ska bevaras, eller ska det vara en naturtomt?

  Detaljplan

 • Bestämmelser/begränsningar. Vilka bestämmelser finns för området? Vilka begränsningar finns på markanvändningen?
 • Byggnadsarea/höjd. Det är inte helt ovanligt att kommunen har begränsningar på bygghöjd och byggnadsarea, speciellt i kvarter med många grannar och fin utsikt.
 • Taklutning kan också vara bestämt i vissa områden.
 • När ni har koll på detta så har ni även optimala förutsättningar att utforma huset på bästa möjliga sätt – efter de förutsättningar som finns. Vi bidrar gärna med våra erfarenheter.

3. HUSMODELL

Nu är det dags att bestämma vilket typ av hus som passar till era förutsättningar. Våra säljare hjälper er gärna med tips och idéer.

4. OFFERT

När husmodellen är fastställd räknar vi fram ett pris på just ditt unika hus. Du får sedan en offert med en tillhörande leveransbeskrivning av oss.

Kontraktskrivning

 • Kontraktskrivning med oss innefattar huset i det utförande vi offererat med de justeringar som ni valt.
 • Tillägg och avdrag kan fortfarande göras med säljaren. Viktigt att dessa är skriftliga så att inga oklarheter uppstår.
 • Ni får en kundpärm av oss där vi rekommenderar att ni samlar all den information ni har, och kommer att få, under projektets gång.
 • I kundpärmen finns ett dokument där det framgår vilka möten ni kommer att behöva genomföra och vilka beslut ni behöver ta under projektets gång.
 • När alla projektets kostnader sammanställts får ni en betalningsplan, en lyftplan, för projektet. Den är prestationsbunden vilket betyder att ni faktureras och betalar endast för det som är levererat. Det är en extra trygghet för er under byggtiden.
 • Första betalningen faktureras och ska finansiera ritningar och bygglovshandlingar för projektet. Dettta är den enda förskottsbetalningen i projektet.
 • Byggnadskreditiv på kontraktsumman inklusive övriga uppskattade projektkostnader erhålls från banken och ska lyftas i takt med att bygget fortgår.
 • Spärrförbindelse från banken ska lämnas in till oss innan projektet startar. Det är vår garanti att kontraktssumman är avsatt till oss och inte kan användas till annat.
 • Ritningar

Offertgenomgång

Efter det att ni fått offerten vill vi gärna träffa er för att tillsammans gå igenom den med er. Allt för att ni ska vara helt införstådda i vad som ingår. Vi visar er, bland annat, vilka material som ingår i vår standard för att ni ska få en så komplett bild som möjligt. Eventuella tillägg och avdrag kan göras direkt under genomgången för att direkt tillgodose era önskemål.

Nu har ni koll på vad det kommer att kosta och kan gå på banken och kontrollera att ni kan finansiera projektet och få ett lånelöfte.

 

5. AVTAL

Tillsammans med din säljare skriver ni ett entreprenadavtal.

 

6. BYGGLOV

När avtalet är skrivet ritar vi upp alla bygglovshandlingar som kommunen kräver. Du som kund ansvarar för att skicka in alla handlingar, gäller även vatten, avlopp & eventuellt borrhål.

Upprättande av bygglovshandlingar

Så snart vi tecknat kontrakt startar vi upprättande av bygglovshandlingar. Detta är vad som ska tas fram.

 • Nybyggnadskarta med inplacerat hus.
 • Planer, fasader och sektioner.
 • Energiberäkning.
 • Färdigställandeförsäkring.
 • Bygglovsansökan.
 • Kontrollansvarig (KA) ska finnas. Enligt lag ska denne vara oberoende så här kan vi inte hjälpa till. Kommunens byggnadsnämnd har ofta tips på kunniga (KA).
 • Tekniskt samråd hålls på byggnadsdnämnden efter godkänt bygglov. Det gör ni tillsammans med er KA. Startbesked lämnas i samband med det tekniska samrådet.
 • Nu kan vi bygget starta.

Kök

Ni kommer att få träffa vår köksleverantör och tillsammans rita upp ert nya kök. Detta sker parallellt med övriga aktiviteter i uppstartsskedet. Köket är en viktig del i ett hus och kräver ofta en hel del tankeverksamhet. Det är viktigt att ha placeringar av bänkar och skåp klart tidigt i projektet då vatten och avlopp ska dras in på rätt ställe.

Godkännande av kök krävs innan start av grundsättning.

Slutlig beställning

Innan vi kan börja beställa material och huset kan börja produceras ska två viktiga dokument gås igenom och godkännas.

 • Tillverknings och leveransorder. Här går ni tillsammans med säljaren igenom hela huset. Detta dokument definierar huset. Oavsett vad vi offererat eller vad ni diskuterat tidigare så är det detta dokument som gäller. När det är godkänt kan vi beställa allt material och bygga ert nya hus. Det är således era slutliga val som skrivs in här.
 • Rumsbeskrivning - Kompletterar leveransordern och beskriver ingående ytskikt, listverk och inredning i samtliga rum.

Nu kan vi bygga ert nya hem – men er resa har bara börjat.

 

7. VAL OCH TILLVAL

Tillsammans med din säljare och våra underentreprenörer går ni igenom vilka material och tillval ni vill ha som passar just er stil. Några

8. UPPSTARTSMÖTE

När bygglovet är godkänt kan vi börja planera för byggstart. Några veckor innan grunden påbörjas träffas ni tillsammans med er säljare och arbetsledare och går igenom praktiska detaljer.

Eftersom att alla våra hus är unika så krävs en specifik genomgång för att installationer och andra detaljer ska placeras på rätt ställe och inte krocka – och för att projektet ska flyta smidigt hela vägen.

 • Uppstartsmöte hålls hos oss och ni träffar byggledaren och samtliga underentreprenörer som är inblandade.


Genomgång inför byggstart

 • Placering av vatten och avlopp, kommunalt/eget.
 • Stuprörsavlopp, dränering.
 • Placering av golvvärmefördelare och vattenfördelare.
 • Byggkoppling el, kabelutsättning.
 • Internetleverantör, fiber.
 • Placering av fasadmätarskåp, elcentral.
 • Placering av venilationstaggregat.

Tidplan och slutbesiktningsdatum kommer ni att få i samband med detta möte. Då får ni kontroll på hela byggtiden och när ni får flytta in. Här överlämnas även huset från säljare till byggledare som fortsättningsvis sköter bygget och tar hand om alla eventuella frågeställningar.

Mötesbokning med underentreprenörer

Till uppstartsmötet finns en förslagsritning på elsystemet. Ytterligare en noggrannare genomgång av detta bör ske. Här kan ni ändra på placering av armaturer och uttag. Ni kan välja till spotligths eller annat som gör ert hem personligt. Vi använder Nikos elsystem med många smarta funktioner och uppgraderingsmöjligheter. Läs mer om Niko.

 • Har ni specifika önskemål gällande värme, vatten och sanitet så rekommenderar vi ett möte.
 • Målaren kommer att rekommendera var ni ska vända er för att titta på tapeter och färg. Sedan träffas ni och går igenom vad ni vill ha – rum för rum.
 • Kakel, klinker och mattläggning. Ni kommer även här att få information var ni kan titta på kakel, klinker och matta. Sedan träffas ni och går igenom allt i god tid före beställning.

När ni genomfört dessa möten och gjort era val så kan ni lugnt luta er tillbaka och se hur ert nya, helt unika, hem växer fram.

Eftersom att alla våra hus är unika så krävs en specifik genomgång för att installationer och andra detaljer ska placeras på rätt ställe och inte krocka – och för att projektet ska flyta smidigt hela vägen.

 • Uppstartsmöte hålls hos oss och ni träffar byggledaren och samtliga underentreprenörer som är inblandade.

 

 

9. BYGGSTART

Nu är det dags för ert hus att byggas! Det är nu ert hus går från dröm till verklighet. Beroende på storlek på huset tar det ca 5-6 månader från byggstart till inflytt.

Produktion

Produktionen startar och huset börjar växa fram. Här kommer en förenklad beskrivning på hur det går till när vi bygger ert nya hem.


Prefabproduktion

 • Produktionsuppstart fabrik.
 • Konstruktions- och produktionsritningar klara.
 • Elritningarna för ytterväggarna klara.
 • Kaplistor gjorda.
 • Fönster/byggmaterial/takstolar och annat specifikt för detta hus levereras.
 • Väggarna produceras.
 • Stomme och isolering.
 • Utvändig panel och smygar.
 • Fönster, tätskikt, el och invändiga skivor.

Mark och grundläggning

 • Etablering.
 • Barack, ström, maskiner, verktyg, material.
 • Avtäckning tomt.
 • Utsättning/höjdsättning.
 • Inmätning.
 • Ingrävning service.
 • Fyllning, packning.
 • Kantbalk.
 • Dragning VS.
 • Isolering.
 • Golvvärmedragning.
 • Armering.
 • Gjutning.

Husmontage

 • Ställningsmontage.
 • Inmätning på plattan.
 • Montage väggar.
 • Montage takstolar.
 • Utvändig komplettering.

Invändig färdigställning

 • Plastning och glesning i tak.
 • Ventilationsdragning på vind.
 • Lösullsisolering.
 • Start värme och torkning.
 • Eldragning i gles- och innertak.
 • Innerväggar enklas.
 • El- och VS-dragning i innerväggar.
 • Innerväggar dubblas, smygar i fönster monteras.
 • Klart för målning.
 • Fuktmätning – plattan torr.
 • Golvläggning, tätskikt, kakel, klinker, kök, innerdörrar, listverk.
 • Komplettering el, VS och ventilation.
 • Injusteringar och protokoll.
 • Slutbesiktning

Under byggskedet

Väggarna produceras. Ni är alltid välkomna att besöka oss och se när ert nya hus produceras. Ändringar och eventuella tillägg tar ni med byggledaren.

Byggledaren sköter all samordning med underentreprenörer och ser till att allt flyter smidigt under hela byggtiden.

Eventuellt eget arbete planeras i samråd med byggledaren. Viktigt att detta synkroniseras i tidplanen så att inte förseningar och onödig kostnader uppstår.

10. SLUTBESIKTNING & INFLYTT

Vi avslutar vår entreprenad med en slutbesiktning. Efter godkänd slutbesiktning lämnar vi över era nycklar och ni kan börja fylla ert hem med möbler, skratt och minnen – och allt annat som gör ett hus till hem.

Slutbesiktning

När huset är färdigt genomförs en slutbesiktning. Den utförs av en oberoende besiktningsman som ni anlitar. Eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas snarast möjligt efter besiktningen. Vi brukar alltid försöka att åtgärda eventuella smådetaljer redan på plats för att slippa onödiga anmärkningar.

Ni har rätt att hålla inne 10 procent av kontraktssumman fram tills godkänd slutbesiktning. Efter det har ni rätt att hålla inne en skälig summa för eventuellt återstående åtgärder. Denna summa fatstställs tillsammans med besiktningsman.

Det är viktigt att uppmärksamma eventuella stötskador vid slutbesiktning då sådana inte kan åberopas efter att ni har flyttat in.

Slutsamråd hålls tillsammans med er KA och kommunen när besiktningen blivit godkänd. Då erhåller ni ert slutbevis/inflyttningstillstånd.

Inflyttning

Det är viktigt att ni tecknar en hemförsäkring från och med slutbesiktningsdatum. Då övergår ansvaret för huset till er.

Tvåårsbesiktning

Garantitiden gäller i två år efter slutbesiktningsdatum. Om något skulle uppstå under den tiden har ni rätt att få det åtgärdat. Normal fastighetsskötsel och slitage är dock ert eget ansvar Innan garantitidens utgång har ni rätt att kalla till tvåårsbesiktning. Den är inte obligatorisk –  men möjligheten finns om ni själva vill.

Totalentreprenad

Bland annat detta ingår i en totalentreprenad:

Bygglov, skisser, grundritningar, konstruktionsritningar, VS, el, ventilationsritningar, köksritningar, drift- och skötselinstruktioner, försäkringar, byggledning, provningar, kontroller, besiktningar, kvalitetsredovisningar, intyg, garantier med mera.

Vi följer alla branschregler och normer enligt BBR.

Med dina drömmar i fokus

Med dina drömmar i fokus