Vårt mål är dina förväntningar. 

Våra goda kundrelationer. 

Vi på Vittjärvshus anstränger oss alltid för att du ska vara nöjd. Från din allra första kontakt med oss, tills du slutligen bor i din nya bostad. Vårt mål är att motsvara, eller helst överträffa, dina behov och förväntningar.

Våra pålitliga leveranser.

Våra professionella och punktliga leveranser har gett oss många nöjda kunder. Du ska också bli en av dem. Hos oss behöver du helt enkelt inte vänta i onödan på ditt nya hem. 

Vårt viktiga utvecklingsarbete. 

Vittjärvshus är ett litet företag med stora ambitioner. För att utvecklas och bli ännu bättre samarbetar vi till exempel med avdelningen för kvalitets- och miljöledning på Luleå tekniska universitet. Samarbetet resulterar i konkreta åtgärder som gör oss och våra hus ännu bättre. 

Vår smarta kvalitetskontroll.

Det är tryggt att anlita Vittjärvshus. Vi använder oss nämligen av ett egenutvecklat system för kvalitetskontroll som omfattar såväl vårt eget som våra entreprenörers arbete. Systemet fungerar som en garanti för att vi levererar ditt hus enligt alla gällande krav och normer. Vi kontrollerar alla delar av produktionsprocessen ända tills huset står klart, och detta minimerar risken för fel. I samband med slutbesiktningen och överlämnandet lämnar vi över kvalitetsdokumenten till dig.

Så här fungerar kvalitetskontrollen:

Grundläggning.
Vid grundläggningen kontrollerar och godkänner vi ett antal punkter med datum och signatur. Du kan således vara säker på att grundplattan uppfyller alla krav och normer. För att underlätta montering och fortsatt byggnation kontrollerar vi även andra förhållanden till exempel isolering, höjdavvikelser, mått, VS-anslutningar och vinklar med mera.

Prefabtillverkning.
I vår fabrik i Boden tillverkar vi väggblocken och alla förtillverkade moduler som ingår i leveransen. Tillverkningsprocessen utförs i tre delar: stomme, panel och isolering. All tillverkning sker under tak i torra lokaler i en snabb byggprocess. Dessutom levereras allt material med täckta lastbilar. Allt för att minimera risken för fuktskador. Vi kontrollerar och stämplar samtliga delar och godkänner med datum och signatur att de är korrekt utförda enligt ritningen.

Stommontering och utvändiga arbeten.
På byggplatsen kontrollerar och godkänner vi ett stort antal punkter allt eftersom huset monteras och färdigställs utvändigt. Kontrollen omfattar bland annat stomme, fasad, inklädningar, plåtbeslag, avvattning, tak, fönster, dörrar,isolering och så vidare. 

Invändiga arbeten.
Vi kontrollerar även det invändiga arbetet till exempel innerväggar, ventilation, skivor och paneler, fönster och dörrar, kök, bad, garderober och listverk med mera. 

Avvikelserapporter.
När en avvikelse som vi inte kan rätta till omgående uppstår, skriver vi en avvikelserapport. Här anger vi vilka konsekvenser avvikelsen innebär och vilka åtgärder som krävs för att lösa problemet. Arbetet med att avhjälpa felet har högsta prioritet och naturligtvis utvärderar vi avvikelserna för att eliminera liknande problem i framtiden.

Arbetsmiljöplan.
Vår arbetsmiljöplan omfattar allmänna ordnings- och skyddsföreskrifter för arbetsplatsen samt en plan över hur skyddsarbetet är organiserat.