Hoppa till innehållet

2. Efter kontrakt

Kontraktskrivning

 • Kontraktskrivning med oss innefattar huset i det utförande vi offererat med de justeringar som ni valt.
 • Tillägg och avdrag kan fortfarande göras med säljaren. Viktigt att dessa är skriftliga så att inga oklarheter uppstår.
 • Ni får en kundpärm av oss där vi rekommenderar att ni samlar all den information ni har, och kommer att få, under projektets gång.
 • I kundpärmen finns ett dokument där det framgår vilka möten ni kommer att behöva genomföra och vilka beslut ni behöver ta under projektets gång.
 • När alla projektets kostnader sammanställts får ni en betalningsplan, en lyftplan, för projektet. Den är prestationsbunden vilket betyder att ni faktureras och betalar endast för det som är levererat. Det är en extra trygghet för er under byggtiden.
 • Första betalningen faktureras och ska finansiera ritningar och bygglovshandlingar för projektet. Dettta är den enda förskottsbetalningen i projektet.
 • Byggnadskreditiv på kontraktsumman inklusive övriga uppskattade projektkostnader erhålls från banken och ska lyftas i takt med att bygget fortgår.
 • Spärrförbindelse från banken ska lämnas in till oss innan projektet startar. Det är vår garanti att kontraktssumman är avsatt till oss och inte kan användas till annat.
 • Ritningar

 

Upprättande av bygglovshandlingar

Så snart vi tecknat kontrakt startar vi upprättande av bygglovshandlingar. Detta är vad som ska tas fram.

 • Nybyggnadskarta med inplacerat hus.
 • Planer, fasader och sektioner.
 • Energiberäkning.
 • Färdigställandeförsäkring.
 • Bygglovsansökan.
 • Kontrollansvarig (KA) ska finnas. Enligt lag ska denne vara oberoende så här kan vi inte hjälpa till. Kommunens byggnadsnämnd har ofta tips på kunniga (KA).
 • Tekniskt samråd hålls på byggnadsdnämnden efter godkänt bygglov. Det gör ni tillsammans med er KA. Startbesked lämnas i samband med det tekniska samrådet.
 • Nu kan vi bygget starta.

Kök

Ni kommer att få träffa vår köksleverantör och tillsammans rita upp ert nya kök. Detta sker parallellt med övriga aktiviteter i uppstartsskedet. Köket är en viktig del i ett hus och kräver ofta en hel del tankeverksamhet. Det är viktigt att ha placeringar av bänkar och skåp klart tidigt i projektet då vatten och avlopp ska dras in på rätt ställe.

Godkännande av kök krävs innan start av grundsättning.

Slutlig beställning

Innan vi kan börja beställa material och huset kan börja produceras ska två viktiga dokument gås igenom och godkännas.

 • Tillverknings och leveransorder. Här går ni tillsammans med säljaren igenom hela huset. Detta dokument definierar huset. Oavsett vad vi offererat eller vad ni diskuterat tidigare så är det detta dokument som gäller. När det är godkänt kan vi beställa allt material och bygga ert nya hus. Det är således era slutliga val som skrivs in här.
 • Rumsbeskrivning - Kompletterar leveransordern och beskriver ingående ytskikt, listverk och inredning i samtliga rum.

Nu kan vi bygga ert nya hem – men er resa har bara börjat.

METOD ANPASSAT

 

METOD ANPASSAT

METOD ANPASSAT

Bara fantasin sätter gränser. Här har ni 100-procentig valfrihet utifrån er unika situation. Vi finns alltid nära dig som kund och vi följs åt genom hela processen.

 

METOD SOLID

METOD SOLID

Vårt husmodellskoncept. Effektiva och välplanerade ytor tillsammans med nerskalade och tydliga tillval.

By Formsmedjan. Powered by Yago