Hoppa till innehållet

4. Byggskede

Produktion

Produktionen startar och huset börjar växa fram. Här kommer en förenklad beskrivning på hur det går till när vi bygger ert nya hem.


Prefabproduktion

 • Produktionsuppstart fabrik.
 • Konstruktions- och produktionsritningar klara.
 • Elritningarna för ytterväggarna klara.
 • Kaplistor gjorda.
 • Fönster/byggmaterial/takstolar och annat specifikt för detta hus levereras.
 • Väggarna produceras.
 • Stomme och isolering.
 • Utvändig panel och smygar.
 • Fönster, tätskikt, el och invändiga skivor.

Mark och grundläggning

 • Etablering.
 • Barack, ström, maskiner, verktyg, material.
 • Avtäckning tomt.
 • Utsättning/höjdsättning.
 • Inmätning.
 • Ingrävning service.
 • Fyllning, packning.
 • Kantbalk.
 • Dragning VS.
 • Isolering.
 • Golvvärmedragning.
 • Armering.
 • Gjutning.

Husmontage

 • Ställningsmontage.
 • Inmätning på plattan.
 • Montage väggar.
 • Montage takstolar.
 • Utvändig komplettering.

Invändig färdigställning

 • Plastning och glesning i tak.
 • Ventilationsdragning på vind.
 • Lösullsisolering.
 • Start värme och torkning.
 • Eldragning i gles- och innertak.
 • Innerväggar enklas.
 • El- och VS-dragning i innerväggar.
 • Innerväggar dubblas, smygar i fönster monteras.
 • Klart för målning.
 • Fuktmätning – plattan torr.
 • Golvläggning, tätskikt, kakel, klinker, kök, innerdörrar, listverk.
 • Komplettering el, VS och ventilation.
 • Injusteringar och protokoll.
 • Slutbesiktning

Under byggskedet

Väggarna produceras. Ni är alltid välkomna att besöka oss och se när ert nya hus produceras. Ändringar och eventuella tillägg tar ni med byggledaren.

Byggledaren sköter all samordning med underentreprenörer och ser till att allt flyter smidigt under hela byggtiden.

Eventuellt eget arbete planeras i samråd med byggledaren. Viktigt att detta synkroniseras i tidplanen så att inte förseningar och onödig kostnader uppstår.

METOD ANPASSAT

 

METOD ANPASSAT

METOD ANPASSAT

Bara fantasin sätter gränser. Här har ni 100-procentig valfrihet utifrån er unika situation. Vi finns alltid nära dig som kund och vi följs åt genom hela processen.

 

METOD SOLID

METOD SOLID

Vårt husmodellskoncept. Effektiva och välplanerade ytor tillsammans med nerskalade och tydliga tillval.

By Formsmedjan. Powered by Yago