Hoppa till innehållet

5. Besiktning och inflytt

Slutbesiktning

När huset är färdigt genomförs en slutbesiktning. Den utförs av en oberoende besiktningsman som ni anlitar. Eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas snarast möjligt efter besiktningen. Vi brukar alltid försöka att åtgärda eventuella smådetaljer redan på plats för att slippa onödiga anmärkningar.

Ni har rätt att hålla inne 10 procent av kontraktssumman fram tills godkänd slutbesiktning. Efter det har ni rätt att hålla inne en skälig summa för eventuellt återstående åtgärder. Denna summa fatstställs tillsammans med besiktningsman.

Det är viktigt att uppmärksamma eventuella stötskador vid slutbesiktning då sådana inte kan åberopas efter att ni har flyttat in.

Slutsamråd hålls tillsammans med er KA och kommunen när besiktningen blivit godkänd. Då erhåller ni ert slutbevis/inflyttningstillstånd.

Inflyttning

Det är viktigt att ni tecknar en hemförsäkring från och med slutbesiktningsdatum. Då övergår ansvaret för huset till er.

Tvåårsbesiktning

Garantitiden gäller i två år efter slutbesiktningsdatum. Om något skulle uppstå under den tiden har ni rätt att få det åtgärdat. Normal fastighetsskötsel och slitage är dock ert eget ansvar Innan garantitidens utgång har ni rätt att kalla till tvåårsbesiktning. Den är inte obligatorisk –  men möjligheten finns om ni själva vill.

Totalentreprenad

Bland annat detta ingår i en totalentreprenad:

Bygglov, skisser, grundritningar, konstruktionsritningar, VS, el, ventilationsritningar, köksritningar, drift- och skötselinstruktioner, försäkringar, byggledning, provningar, kontroller, besiktningar, kvalitetsredovisningar, intyg, garantier med mera.

Vi följer alla branschregler och normer enligt BBR.

METOD ANPASSAT

 

METOD ANPASSAT

METOD ANPASSAT

Bara fantasin sätter gränser. Här har ni 100-procentig valfrihet utifrån er unika situation. Vi finns alltid nära dig som kund och vi följs åt genom hela processen.

 

METOD SOLID

METOD SOLID

Vårt husmodellskoncept. Effektiva och välplanerade ytor tillsammans med nerskalade och tydliga tillval.

By Formsmedjan. Powered by Yago