Vi finns alltid nära dig.
Det är en av många fördelar.

Sju goda anledningar till varför du ska anlita Vittjärvshus.

Nära dig.

Vittjärvshus är ett litet företag som alltid arbetar nära dig. Detta gör oss unika inom vår bransch – och du kan känna dig extra trygg under hela byggnationen.

Tydliga offerter.

Vi ger alltid tydliga och korrekta offerter. Du vet vad du vår för pengarna och vi undviker oklarheter om vad som ingår respektive inte ingår i leveransen.

Personligt stöd.

Du får personligt stöd och fortlöpande information under hela byggprocessen. På så vis blir du delaktig och insatt i vad som sker under byggets gång.

Unikt boende.

Du har obegränsad valfrihet när det gäller utformningen av ditt hus. Ditt boende blir helt och hållet anpassat efter dig och din unika livsstil.

Varmt på vintern. Svalt på sommaren.

Tack vare vår norrbottniska byggtradition bygger vi välisolerade hus som är varma på vintern och svala på sommaren. Det ger dig en god energihushållning och lägre totalkostnad.

Snabba leveranser.

Ni behöver inte vänta mer än nödvändigt på ert nya hus. Våra snabba och punktliga leveranser har gett oss många nöjda kunder genom åren.

Bra kvalitet.

Träråvarorna till stomme och panel kommer från våra norrländska skogar. Det borgar för en mycket hög kvalitet och ger dessutom ett attraktivt utseende.