Hos oss är goda råd inte dyra. Tvärtom.

Går du i hustankar? Det har vi gjort sedan 1975 och visa av erfarenhet har vi många goda råd när det gäller tillvägagångssätt vid husbyggnation. Mer detaljerad information om vilka moment som ingår i punkterna nedan får du under avsnittet Köpprocessen. Och du, kom ihåg att våra säljare gärna hjälper dig om du har ytterligare funderingar. 

1. Tomt
Börja alltid med att leta en lämplig tomt. Det tar oftast längre tid att hitta en tomt än att bygga själva huset. Därför är det sällan någon idé att begära huspriser utan att veta var/när du ska bygga. Om du köper en separat tomt så måste du kontakta kommunens stadsbyggnadskontor och fråga om du får bebygga den. Tänk också på att köpebrevet ska lämnas till tingsrätten för lagfart samt inskrivning i fastighetsregistret, som ett bevis på att just du äger fastigheten. 

Vi på Vittjärvshus har lediga tomter till försäljning. För mer information läs under avsnittet Lediga tomter. 

2. Offertförfrågan
När du anmäler ditt intresse bör du ha en idé om vilken hustyp du vill ha. Gärna också en egen skiss på rumsindelningen. Ju mer detaljerad du är, desto mer exakt blir offerten, se avsnittet Kalkylunderlag. I vårt galleri visar vi olika hustyper. Titta och bli inspirerad!

3. Offert
Så snart vi har gått igenom din förfrågan lämnar vi en offert som visar vad ditt hus kostar. Kom ihåg att vi är flexibla och kan anpassa husets utformning så att du får exakt det du söker. Detsamma gäller priset, se avsnittet Leveransförslag. 

4. Lån
När du är nöjd med priset bör du ansöka om förhandsbesked om lån samt byggnadskreditiv, se avsnittet Finansiering. Gör detta i ett så tidigt skede som möjligt, för att vara säker på att du blir beviljad lån och därmed kan gå vidare. 

5. Kontrakt
När du blivit beviljad lån undertecknar du ett kontrakt som omfattar basutbudet. Mindre detaljer reglerar vi i ett senare skede. När du undertecknar kontraktet lämnar du en handpenning på 50 000 kronor som finansierar delar av projekteringskostnaderna samt din ansökan om bygglov.