Ta på dig arbetsbyxorna.
Och få ett ännu mer prisvärt hus. 

Du kan reducera priset på ditt nya hus genom att själv göra vissa arbeten. Vi rättar oss så klart efter dina individuella önskemål och ger gärna förslag på hur vi kan samarbeta. 

Fem exempel på leveransomfattning.

Exempel 1 – Nyckelfärdigt.

Du behöver ingen kunskap om utförande. Vittjärvshus står för alla delar av produktionen, upphandlingen och samordningen av underentreprenader ända tills huset är färdigställt.

Vittjärvshus står för hela entreprenaden, levererar ritningar och konstruktion. Vi ansvarar även för allt material och det arbete som behövs för ett komplett nyckelfärdigt hus. Vittjärvshus sköter även byggadministration, kontakter med myndigheter och ser till att gällande lagar följs med mera.  

Exempel 2 – Eget arbete.

Detta alternativ kräver ingen särskild kunskap utan endast engagemang. Du får en tidsplan där det framgår när ditt arbete ska göras och när det måste vara klart. Det är viktigt att du följer tidsplanen eftersom förseningar leder till onödiga kostnader. 

Vittjärvshus står för hela entreprenaden och levererar ett komplett nyckelfärdigt hus där du dock utför vissa arbeten själv. Det kan röra sig om tapetsering, målning, listning eller annat. Du övertar således ansvaret för utförandet av dessa arbeten. 

Exempel 3 – Stom- och materialleverans.

Exempel 3 kräver god kunskap om utföranden, krav och normer. Du måste själv utse en person som är kvalitetsansvarig för övertagna arbeten.

Vittjärvshus levererar stommen, färdigställer huset utvändigt samt levererar materialsatser med kompletta ritningar till det invändiga arbetet. Du tar sedan över entreprenaden samt bygger och anlitar entreprenörer till det invändiga arbetet. Vittjärvshus tillhandahåller även underlag för upphandling av underentreprenader.  

Exempel 4 – Stomleverans.

Detta alternativ kräver liksom det tidigare god kunskap om utföranden, krav och normer. Du måste själv utse en person som är kvalitetsansvarig för övertagna arbeten.

Vittjärvshus levererar stommen, färdigställer huset utvändigt och levererar kompletta ritningar till det invändiga arbetet. Du övertar sedan entreprenaden, anlitar entreprenörer och ansvarar för inköp av material till det invändiga arbetet. 

Exempel 5 – Lösvirkeshus.

Detta alternativ är det mest komplicerade och kräver god kunskap om hela byggprocessen, utföranden, krav och normer. Du har fulla ansvaret för utförandet.

Vittjärvshus levererar färdigkapade materialsatser med kompletta ritningar. Du bygger och anlitar entreprenörer för hela huset. 

 

Ditt ansvar som byggherre.

Som byggherre har du vissa ansvarsområden, oavsett vilket sätt du väljer att bygga ditt hus på. Detta gäller alltid om inte annat avtalats.

• Framkomlig väg för tung lastbil med släp till byggplatsen
• Framdragning av byggström
• Kontrollera att materialleveranser stämmer (gäller vid övertagande av entreprenad)
• Täcka material på byggplatsen
• Grovstädning av byggplatsen
• Avfallshantering
• Kontakter med myndigheter