Försäkringar

Alla som bygger ett nytt småhus eller gör en större tillbyggnad, är skyldiga att teckna en byggfelsförsäkring. Är beställaren konsument och ska bygga ett småhus kräver lagen också ett färdigställande skydd.

Färdigställandeförsäkringen gäller om någon entreprenör går i konkurs under byggtiden. Den täcker merkostnaden upp till 10 procent av kontraktsumman och gäller utan självrisk.

Byggfelsförsäkringen skyddar ägaren mot skador som kan uppstå och som inte täcks av entreprenörens felansvar eller annan försäkring. Den gäller i tio år efter slutbesiktningen.

Läs mer på www.gar-bo.se »