Krångliga ord är inte
nödvändigtvis svåra i praktiken.

Tycker du att det är krångligt med alla termer som dyker upp i samband med banklån? Lugn, du är inte ensam. Här förklarar vi några av de vanligaste begreppen.

Byggnadskreditiv.
En uppmaning till banken att hålla ett visst belopp till ditt förfogande under byggtiden. Slutplacering av lånen sker efter slutbesiktningen av byggnationen. Lånen placeras då i bottenlån respektive topplån

Bottenlån.
Även kallat hypotekslån. Du kan få bottenlån på upp till 75 procent av bostadens marknadsvärde (i individuella fall upp till 85 procent). Därutöver kan du få topplån, med något högre ränta. Du väljer själv om du vill ha ett lån med fast eller rörlig ränta – eller en kombination av dessa. Som säkerhet för lånen tar långivaren ut inteckningar/pantbrev i din fastighet. Dessa motsvarar den summa du har rätt att låna.

Topplån.
Skillnaden mellan hur mycket du får i lån på pantbreven och husets totala pris. Mellanskillnaden måste du finansiera med egen insats eller topplån. I vissa fall, beroende på ekonomiska förutsättningar och egen insats, kan banken kräva en borgenär på den här delen av lånet.  

Egen insats.
Varierar beroende på var du bygger. Olika banker ställer olika krav, men ofta mellan 10-15 procent av lånebeloppet. Ju högre kontantinsats du betalar desto tryggare blir din ekonomiska situation. Detta beror på att du minskar behovet av ett dyrare topplån.

Spärrförbindelse.
Banksäkerhet på 100 procent av kontraktsbeloppet som tecknas med banken innan produktionen startar. Det kontrakterade beloppet är garanterat Vittjärvshus, vilket innebär att du inte kan använda det till annat.  

Lyftplan.
Fördelning över utbetalningar av kontraktsbelopp under byggtiden. Till exempel vid produktionsstart, olika delleveranser, färdigställande och efter slutbesiktning. Tecknas i samband med produktionsstart.